• تأیید صلاحیت خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح از سازمان برنامه و بودجه
  • پژوهش، پهنه بندی، زمین شناسی و لغزش در خصوص شیروانی های خاکی طبیعی
  • محاسبه و اجراء سازه های نگهبانی و میکروپایل
  • آزمایشگاه کنترل کیفیت و مقاومت مصالح

مقدمه

اهمیت و کاربرد ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بویژه در چند سال اخیر به دلیل رشد، توسعه و آگاهی نسبت به ارتقاء کیفی اجرای هر نوع پروژه عمرانی، رهنمون یافته است که کم و بیش ناشی از حوادث و بحران‌های بوقوع پیوسته منطقه‌ای و موردی در ساخت و ساز نقاط مختلف کشور است. این موضوع بخصوص در متخصصین امر عمران و آبادانی این سرزمین به‌منظور تحقق اطمینان و  امنیت خاطر در انجام محاسبات، طراحی و کنترل کیفیت مصالح در حین اجرای سازه‌ها از طریق تشکل‌های حرفه‌ای همانند جامع مهندسان مشاور (در رسته‌های مختلف از جمله شهرسازی و ساختمان، راهسازی، پل سازی، مهندسی آب و فاضلاب و…)، سازمان نظام مهندسی ساختمان و دستگاه‌های اجرایی جایگاه ویژه‌ای یافته است.

این مهندسان مشاور با کادری مجرب و متخصص در نظر دارد دانش مهارت‌ها و فنون نوین در  انجام فعالیت‌های مربوط به رشته ژئوتکنیک و مقاومت مصالح را بکار گیرد تا به همراه خلاقیت، نوآوری و پیشنهاد راه‌کارهای علمی کاربردی تحقق نیازها و خواسته‌های منطقی عوامل ذینفع را عملی سازد که این خود به ارتقاء سطح دانش عوامل داخلی و اهتمام در فرهنگ سازی استفاده از این رشته در راستای ارتقاء نظام فنی و اجرایی کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت.

لذا شرکت مهندسین مشاور آزماگسترپی ضمن معرفی اعضاء و کارکنان شرکت، بخشی از فعالیت‌های انجام شده و در دست مطالعه خود را به منظور معرفی و آمادگی کامل برای انجام مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ارائه می‌نماید:

آزمایشگاه خاک

کلیه آزمایشهای فیزیکی و مکانیکی خاک جهت تعیین پارامترهای مهندسی اهم از آزمایش‌های مکانیک خاک شامل: سه محوری، برش مستقیم تند و کند، تحکیم جهت تعیین نشست خاک، نفوذپذیری به روش‌های ثابت و متغیر، تورم آزاد، فروافتادگی و پین هول می‌باشد.

آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمایشگاه مقاومت مصالح شامل: دانه بندی، تعیین حدروانی، تعیین حد خمیری، تعیین حد انقباض، هیدرومتری، تعیین درصد ارزش ماسه‌ای، طبقه بندی خاک، تراکم ساده، تراکم اصلاح شده، وزن مخصوص ظاهری و حقیقی و جذب آب، مسطح و طویل، لس آنجلس و…

آزمایشگاه شیمیایی خاک و آب

مهندسی ژئوتکنیک

مهندسی ژئوتکنیک شامل: شناسایی لایه‌های تحت الارضی، تعیین ویژگی‌های فیزیکی و مکانیک آن‌ها، تعیین نوع پی و عمق استقرار آن، تعیین ظرفیت باربری پی، تعیین ضریب عکس‌العمل خاک زیرپی جهت پی، بررسی وضعیت آب زیرزمینی، ارائه توصیه‌های فنی پی‌سازی، مطالعه زمین‌شناسی و لرزه‌خیزی عمومی محدوده مورد مطالعه در حد اطلاعات و آمار، انجام مطالعات صحرایی و انجام آزمایشاتی همانند آزمایش نفوذ استاندارد، آزمایش دانسیته درجا، آزمایش بارگذاری صفحه‌ای و نیز آزمایش برش مستقیم درجا

تزریق و پایدارسازی

شامل: میکروپایل ، جت گروتینگ ، سازه نگهبان و…

مهندسی زمین شناسی