تلفکس: ۳۳۳۲۲۵۴۱-۰۱۳
موبایل: ۰۹۱۱۱۳۱۳۵۸۰ – ۰۹۱۱۱۳۸۵۱۰۵
دفتر مرکزی: رشت، خیایان امام خمینی، جنب هتل پردیس، بن‌بست گلستان